Försiktig sprängning och vibrationer

Vibrationer - försiktig sprängning


Vid all sprängning bildas vibrationer. Detta gäller även vid användandet av krutpatroner tex simplex. Vibrationerna är ett resultat av att sprängämnet detonerar och hjälper till att sönderdela berget.

Hur starka vibrationerna blir beror bla på bergets hårdhet, borrdjup, hållutning men mest av allt så påverkar laddningsmängden som detonerar samtidigt.


Vi arbetar med försiktig sprängning som innebär att endast ett hål sprängs i taget. Detta kallas intervallsprängning och innebär att hålen som är laddade sprängs med ca 25ms emellan. Detta gör att många hål kan skjutas av på en och samma gång men samtidigt bara ge vibrationer motsvarande 1 hål som sprängs.

En annan metod för att hålla nere vibrationerna är att dela upp laddningen per hål så att 2 mindre laddningar detonerar i intervall i varje hål. Detta minskar ytterligare samverkande laddning per hål.


Genom att använda sig av dessa metoder så kan man spränga endast decimeter från grunder och ändå ha väldigt låga vibrationsvärden.

Vibrationer mäts i mm/s och mäts genom att montera sensorer på närliggande byggnader. Varje gång en vibration uppstår så skickas ett sms till sprängaren och kan på så sätt kontrollera och anpassa sprängningen till rådande omständigheter.


Gränsvärde för vad byggnader tål upprättas individuellt för varje objekt. Nilsson stenspräckning beräknar denna siffra enl svensk standard  SS 4604866. Ett normalvärde brukar ligga på ca 20mm/s och vid försiktig spränging nära ett hus så brukar värdet sällan överstiga 10mm/s. Som jämrförelse kan nämnas att vid långvariga sprängningsarbeten inom gruvindustrin eller bergtäckter brukar gränsvärden sättas till 6-9mm/s som en komfortgräns för hus inom 1km.


Besök enab konsult för mer information och priser om besiktning. www.enabkonsult.se