Bergsprängning

Bergsprängning


Vid större bergarbeten så efterfrågas högre effektivitet för att göra arbetet så billigt som möjligt. Då lämpar sig traditionell sprängning med dynamit. Hål borras i berget och sedan stoppas sprängmedel i hålen. Berget täcks in med stora tunga mattor av sammanvävda lastbilsdäck. Dessa mattor fångar upp berget och ev splitter vid detonation och gör arbetet väldigt säkert.


Vid bergsprängning uppstår vibrationer som man bör mäta för att undvika obehag för omgivningen. Vi använder en teknik, sk försiktig sprängning. Läs mer om vibrationer här.


Att använda dynamit är en väldigt effektiv metod för att sönderdela berg som ligger i vägen för ex villagrunder, garagegrund, rörgravar,  pool osv.


Bergsprängning i uppsala med omnejd utförs med kort varsel, oftas inom ett par dagar är jobbet utfört. Vi tar oss öven an sprängning i stockholm.