Tillstånd

Nilsson stenspräckning innehar tillstånd från Polismyndigheterna i Uppsala, Västmanland och Stockholm för stenspräckning och bergsprängning inom länen.


Innan sprängningsarbeten påbörjas anmäls arbetet till polisen.

Vid arbetsplatsen märks området ut med erfoderliga varningsmärken.