Säkerhet


Nilsson stenspräckning är utbildade och certifierade enligt Arbetsmiljöverket AFS 2007:01


Vid sprängning med dynamit täcks berget med tyngre mattor för maximal säkerhet. Sprängning med dynamit är en säker och effektiv metod.

Vi innehar sprängkort klass A.