ROT

ROT


Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i.

Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

Skattereduktion för rot- och rutarbeten medges med 30% av arbetskostnaden men sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år. Det är utföraren, till exempel stenspräckaren som du anlitat, som ansöker om ditt preliminära rot- och rutavdrag och begär utbetalning från Skatteverket. Din slutliga skattereduktion fastställs i samband med att din inkomstdeklaration godkänns.


När det gäller markarbeten och sprängning ges ROT avdrag för exempelvis för nedgrävning av kablar, tillbyggnad av garage eller annan byggnad,  ombyggnad av ax pool, altan eller byggnad.


Har du frågor som rör ROT avdrag för just ditt projekt,  kontakta oss.