Undervattensprängning

Under vatten

Grynnor vid bryggan eller skapa en ny båtplats?


Sprängning med dynamit är miljövänligt och de låga vibrationerna skadar inte djurlivet. Vid förbränning av dynamit bildas kolmonoxid.


Vid undervattensarbete går det åt mer sprängämne än ovan jord. Därför kan kostnaden bli något större än vid arbete ovan jord.

En fördel med att spränga i vatten är det naturliga splitterskyddet. Inga sprängmattor behövs.