spränga inomhus

Spränga inomhus?


Det går aldeles utmärkt! Bygga ut källaren eller öka takhöjden är inga problem. Detta är  möjligt med dynamit då vibrationerna är så pass låga.