Friliggande stenar

Friliggande stenar


Dessa är de enklaste stenarna att spräcka.


Det finns många metoder för att spräcka en sten. Spräckkilar, eldning, värmning, snigeldynamit etc.


Alla metoder förutom eldning kräver att man borrar ett hål i stenen. Detta jobb är mycket tidskrävande om man inte har rätt utrustning. I hålet lägger man sedan ex snigeldynamit och väntar...upp till 100 timmar kan det ta och oftast med misslyckat resultat.

Spräckkilar är effektiva på små stenar och billiga men inte lämpliga om man ska göra ett litet större jobb.


Med hydraulisk spräckkil delas stenen omedelbart, utan fördröjning. Ett hål borras, kilen sänks ner och därefter sönderdelas stenen i mindre och hanterbara bitar.