Fast berg


Fast berg

Förr i tiden eldade man på berget


Nu finns mycket modernare metoder. Genom att låta spränggaser spräcka sönder berget kan det tas bort fort och säkert. Vid friliggande stenar borras hålen rakt ner i stenen men vid fasta berg borrar man till en början vinklade borrhål för att skapa en skarpare kant i berget. Därefter kan berget "skivas upp" i mindre bitar. Mindre uppstickande berg kan oftast spräckas i en och samma salva. Snabbt och säkert!


Sprängning med dynamit är den mest effektiva metoden för sönderbrytning av berg. Berget smulas sönder i mindre bitar än vid stenspräckning vilket kan vara att föredra vid bortforsling.