Hem

Nilsson stenspräckning utför sprängningsarbetet inför din byggnation både med stenspräckning eller bergsprängning.


Behöver du få bort stenar, betong eller berg som är i vägen? Det kan vara vid ex byggnation av villa, altan, pool, garage, uppfart, småbåtshamn mm.

Eller har du sten som bara är i vägen?
Denna metod kan även anvädas inomhus vid ex utgrävning av källare.

Sprängningen sker med dynamit eller med hydraulspräckning


Hydraulspräckning sker helt vibrationsfritt utan krav på dyra besiktningar.


Genom att hydraulspräckaren pressar isär berget kan spräckning ske nära husgrunder, vattenledningar, fjärrvärmeledningar,

elledningar och andra känsliga objekt utan att dessa tar någon

skada.


Lönsammare med dynamit om arbetet är större.


Är omfattningen på sprängningsarbetet av större karaktär, mer än ex 10 kvadrat är dynamit att föredra.


Vid sprängning med dynamit bör alla byggnader inom 50 meter besiktigas och vibrationsmätas. Detta är en rekomendation från branch men inget direkt krav. VId mindre arbeten så blir vibrationerna så pass små att besiktning inte behövs. 

Sprängning med dynamit är en säker, effektiv och ekonomisk metod för sönderdelning av berg.

Nilsson stenspräckning har de behörigheter och försäkringar som krävs.