Miljö

Miljön

 

Sprängning med krut är miljövänligt och de låga vibrationerna skadar inte djurlivet.

 

Vid förbränning av krutet bildas kolmonoxid som är en gas. Kolmonoxid har inga effekter av betydelse för naturmiljön. Hylsan som håller krutet består av hårdplast och tas omhand efter arbetet.

Genom att vibrationerna vid spräckning är högfrekventa avtar de snabbt efter smällen vilket är skonsamt mot alla närliggande objekt. Inga besiktningar krävs. Stenspräckning kan utföras året runt och kan användas inomhus i trånga utrymmen.

Gaserna från det förbrända krutet försvinner snabbt från platsen och riskerar inga negativa hälsoeffekter för de som bor i närheten. Vid spräckningsarbeten inomhus i ex källare behövs ökad ventilation och andningsskydd för de som vistas i närheten.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nilsson Stenspräckning

070-666 42 52

info@nilssonstensprackning.se

Verksamt i Uppsala med omnejd

innehar F skattesedel

 

Stenspräckning pris, sprängning pris, kostnad för sprängning, kostnad för stenspräckning,

stenspräckning, sprängning, berg, sten, betong, uppsala, stockholm, tierp, östhammar, enköping, heby, knivsta, under vatten, källare, båtplats, grynna, grund, garage, altan, pool, simplex, krut, snigeldynamit, royex, stenspräckning, sprängning, berg, sten, betong, uppsala, tierp, östhammar, enköping, heby, knivsta, under vatten, källare, båtplats, grynna, grund, garage, altan, pool, simplex, krut, snigeldynamit, royex, stenspräckning, sprängning, berg, sten, betong, uppsala, tierp, östhammar, enköping, heby, knivsta, under vatten, källare, båtplats, grynna, grund, garage, altan, pool, simplex, krut, snigeldynamit, royex, stenspräckning, sprängning, berg, sten, betong, uppsala, tierp, östhammar, enköping, heby, knivsta, under vatten, källare, båtplats, grynna, grund, garage, altan, pool, simplex, krut, snigeldynamit, royex, stenspräckning, sprängning, berg, sten, betong, uppsala, tierp, östhammar, enköping, heby, knivsta, under vatten, källare, båtplats, grynna, grund, garage, altan, pool, simplex, krut, snigeldynamit, royex, dynamit, dynamitsprängning, bergsprängning, riktig sprängning, spränga med dynamit, vibrationer, vibrationsmätning sprängning, besiktning, besiktning vid sprängning.